Úvod do goniometrických funkcí
Úvod do goniometrických funkcí (1/15) · 9:17

Úvod do goniometrie Na pravoúhlém trojúhelníku si odvodíme základní goniometrické funkce, spočítáme jejich konkrétní hodnoty a řekneme si pomůcky pro zapamatování si pravidel.

video