Úvod do goniometrických funkcí
Úvod do goniometrických funkcí (5/15) · 8:56

Definice funkcí sin, kosinus a tangens pomocí podobnosti Ukážeme si, že u podobných trojúhelníků budou poměry mezi stranami stejné. To nám napoví, že i hodnoty goniometrických funkcí budou stejné.

video