Úvod do goniometrických funkcí
Úvod do goniometrických funkcí (7/15) · 4:05

Příklad: Sinus a kosinus doplňkových úhlů Víme, kolik je kosinus 58°. Můžeme nějak spočítat sinus 32°?

video