Úvod do goniometrických funkcí
Úvod do goniometrických funkcí (8/15) · 5:44

Příklad: Slovní úloha s použitím goniometrických funkcí a vlastností úhlů Jak hluboko je pyramida potopená?

video