Úvod do goniometrických funkcí
Úvod do goniometrických funkcí (10/15) · 5:58

Příklad: Výpočet délky strany pomocí sinové věty Ukážeme si příklad, kdy nám zadané informace postačí pro použití sinové věty a dopočítání zbylých stran.

video