Úvod do goniometrických funkcí
Úvod do goniometrických funkcí (11/15) · 5:34

Příklad: Zjištění úhlu pomocí sinové věty Z dvou zadaných stran a jednoho úhlu vypočítáme zbylé úhly.

video