Úvod do goniometrických funkcí
Úvod do goniometrických funkcí (13/15) · 4:38

Příklad: Kosinová věta Máme zadané dvě strany a úhel mezi nimi. Ukážeme si, jak můžeme použít kosinovou větu, abychom dopočítali chybějící stranu.

video