Úvod do goniometrických funkcí
Úvod do goniometrických funkcí (14/15) · 6:41

Příklad 2: Kosinová věta Máme zadané všechny tři strany trojúhelníku a chceme spočítat jeden z úhlů.

video