Úvod do goniometrických funkcí
Úvod do goniometrických funkcí (12/15) · 9:27

Důkaz kosinové věty Úvod to kosinové věty, ukázka řešení příkladu se znalostí dvou stran a úhlu svíraném těmito stranami.

video