Úvod do goniometrických funkcí
Úvod do goniometrických funkcí (15/15) · 6:00

Příklad 3: Kosinová věta Pomocí kosinové věty zjistíme, jak daleko jsou od sebe dvě hvězdy.

video