Úvod do goniometrických funkcí
Úvod do goniometrických funkcí (9/15) · 6:34

Důkaz sinové věty Ukážeme si, proč sinová věta vypadá tak, jak vypadá.

video