Úvod do goniometrických funkcí
Úvod do goniometrických funkcí (2/15) · 12:12

Úvod do goniometrie 2 Budeme pokračovat v odvozování hodnot sin, cos a tan pro úhly v pravoúhlých trojúhelnících, tentokrát i v kombinaci s Pythagorovou větou.

video