Čtyřúhelníky
Čtyřúhelníky (1/10) · 8:24

Úvod do čtyřúhelníků - pravidla a názvosloví Ukážeme si základní druhy čtyřúhelníků. Jak vypadá čtyřúhelník konvexní a konkávní? A jak rovnoběžník, obdélník, kosočtverec nebo čtverec?

Navazuje na Kuželosečky.
video