Čtyřúhelníky
Čtyřúhelníky (8/10) · 5:07

Věta o obsahu kosočtverce Dokážeme, že obsah každého kosočtverce je roven polovině součinu délek jeho úhlopříček.

Navazuje na Kuželosečky.
video