Kuželosečky
Kuželosečky (2/13) · 2:09

Sestrojení grafu kružnice dle zadaných parametrů K vytvoření grafu kružnice potřebujeme mít zadaný střed a poloměr této kružnice. Pojďme si ukázat, jak na to.

Navazuje na Kruhy a kružnice.
Máme za úkol nakreslit kružnici, která má střed v [3, -2] a poloměr 5 jednotek. Mám tohle cvičení od Khan Academy, kreslení kružnice podle zadaných vlastností. Tohle je šikovná věcička, protože můžu například vzít tuhle tečku a pohybovat s ní, abych určil střed kružnice. Takže je v [3, -2]. Tedy x je 3 a y je -2, to je střed. Musí mít poloměr 5. Tak, jak vypadá právě teď, je s poloměrem 1. Vzdálenost mezi středem a kružnicí, tedy body, které definují hranici kruhu, je nyní 1. Potřebujeme dosáhnout poloměru 5. Pokud to tady vezmu, je nyní poloměr 2, 3, 4 a 5. Tady to je. Se středem v [3, -2] a s poloměrem 5. Všimněte si, že ať se pohybujete ze středu k okraji kudykoliv, pořád je to 5. Pojďme zkusit další. Nakreslete kružnici se středem v [-4, 1], která prochází bodem [0, 4]. Ještě jednou, posunu střed, tak aby byl v -4. x je -4. y je 1, to je střed. A prochází bodem [0, 4]. x je 0, y je 4. Musím zatáhnout. Musím zvětšit poloměr kružnice. Uvidíme, Jejky, nene, musím se ujistit, že střed se nezměnil. Chci zvětšit poloměr kružnice, tak aby procházela [0, 4]. Ještě tam nejsem, to je ono. Nyní prochází bodem [0, 4]. Kdybychom chtěli vědět, jaký je poloměr, můžeme se podívat na osu x. x rovno -4 je souřadnice středu a vidíme, že tento bod, toto je [-4, 1], a vidíme, že [1, 1] leží na kružnici. Vzdálenost o kolik se posouváme je 4 a ještě 1, to je 5. Poloměr je 5. Každopádně máme, co jsme chtěli udělat.
video