Počítání s radiány
Počítání s radiány (1/6) · 10:51

Úvod k radiánům Co si můžeme představit pod úhlovou jednotkou radián a jak převádět mezi stupni a radiány? To nám osvětlí video.

Navazuje na Obvod, obsah, objem II.
video