Počítání s radiány
Počítání s radiány (4/6) · 3:20

Cvičení na převod mezi radiány a stupni 3 Další ze série příkladů, ve kterých procvičujeme převádění mezi úhlovými jednotkami. Zde máme zadané dva úhly v radiánech a chceme je převést na stupně.

Navazuje na Obvod, obsah, objem II.
video