Počítání s radiány
Počítání s radiány (5/6) · 3:51

Otočení na kružnici v radiánech - příklad Pojďme si vyzkoušet pracovat s radiány, ať si je lépe zažijeme. Máme zadané tři hodnoty úhlů v radiánech a naším úkolem je zjistit, ve kterém kvadrantu skončíme po otočení o daný úhel.

Navazuje na Obvod, obsah, objem II.
video