Základní goniometrické funkce
Základní goniometrické funkce (7/14) · 10:12

Graf funkce tangens Nyní se zaměříme na funkci tangens, odvodíme si jí znovu pomocí jednotkové kružnice s využitím sinu a kosinu. Poté si na základě těchto dat nakreslíme graf.

video