Základní goniometrické funkce
Základní goniometrické funkce (4/14) · 11:07

Graf funkcí sinus a kosinus Nyní si pomocí jednotkové kružnice nakreslíme grafy obou funkcí, sinu i kosinu. Zajímá nás, kde se tyto dva grafy protínají.

video