Základní goniometrické funkce
Základní goniometrické funkce (5/14) · 7:58

Symetrie funkcí sinus a kosinus Nejdříve si na jednotkové kružnici zavedeme kladný a záporný směr otáčení. Na základě tohoto si odvodíme symetrii funkcí sinus a kosinus.

video