Základní goniometrické funkce
Základní goniometrické funkce (11/14) · 4:58

Střední hodnota, amplituda a perioda funkce Nyní je naším úkolem analyzovat grafem zadanou funkci. Konkrétně máme určit její střední střední hodnotu, maximální bod nad střední hodnotou (amplitudu) a periodu.

video