Základní goniometrické funkce
Základní goniometrické funkce (9/14) · 4:02

Periodicita funkce tangens - příklad Máme zadáno, že při úhlu 0,46 radiánu je tangens rovna ¹/₂. Na základě znalostí získaných z videa o symetričnosti tangentu vybereme správnou odpověď z nabízených.

video