Základní goniometrické funkce
Základní goniometrické funkce (2/14) · 6:57

Spojování poměrů s goniometrickými funkcemi Zopakujeme si definice goniometrických funkcí v pravoúhlém trojúhelníku a propojíme to s jednotkovou kružnicí.

video