Základní goniometrické funkce
Základní goniometrické funkce (14/14) · 10:43

Transformace grafu funkce kosinus Video velmi podobné tomu předchozímu. Zajímá nás, jak se změní graf funkce kosinus, pokud je argument přenásoben jednou třetinou a celá funkce přenásobená minus 2,5.

video