Vzorce pro goniometrické funkce
Vzorce pro goniometrické funkce (4/7) · 11:07

Přehled goniometrických vzorců Pojďme si udělat velký přehled goniometrických identit. Probereme součtové vzorce sinu i kosinu, vzorce pro dvojnásobný úhel sinu i kosinu a poté si z nich odvodíme další užitečné vztahy.

video