Vzorce pro goniometrické funkce
Vzorce pro goniometrické funkce (2/7) · 6:15

Pythagorova identita - příklad Známe interval, ve kterém se má nacházet úhel a sinus tohoto úhlu. Naším úkolem je vypočítat jeho sinus. Jak na to? Stačí znát pythagorovu identitu neboli goniometrickou jedničku.

video