Vzorce pro goniometrické funkce
Vzorce pro goniometrické funkce (1/7) · 6:12

Pythagorova goniometrická identita - důkaz Začněme tím, že si na jednotkové kružnici ukážeme spojitost mezi Pythagorovou větou a goniometrickou identitou (též je nazývána goniometrická jednička).

video