Příklady: Sčítání a odčítání záporných čísel Dabované – Vypočítáme několik příkladů s pomocí číselné osy.

video