Soustavy rovnic I
Soustavy rovnic I (4/5) · 12:01

Řešení soustavy dvou lineárních rovnic pomocí eliminace II Zde je navázáno na předchozí video. Znovu je využívána metoda eliminace pro řešení soustavy dvou rovnic, tentokrát již na složitějších příkladech.

Navazuje na Lineární rovnice II.
video