Lineární rovnice o dvou neznámých
Lineární rovnice o dvou neznámých (1/14) · 8:21

Úvod do lineárních rovnic se dvěma proměnnými Podle čeho poznáme lineární rovnici? Jak vypadá graf lineární rovnice se dvěma neznámými 'x' a 'y'? Jaká budou řešení takové rovnice?

Navazuje na Lineární rovnice II.
video