Lineární rovnice o dvou neznámých
Lineární rovnice o dvou neznámých (2/14) · 2:35

Jak zjistit, zda je daná uspořádaná dvojice řešením rovnice Která ze zadaných uspořádaných dvojic bude řešit rovnici? To zjistíme jejich dosazením do rovnice.

Navazuje na Lineární rovnice II.
Která z uspořádaných dvojic je řešením následující rovnice? -3x minus y se rovná 6. Musíme mít na paměti, že máme zadány uspořádané dvojice. První číslo je souřadnice x a druhé číslo je souřadnice y, nebo hodnota y. Takže pokud máme zadánu uspořádanou dvojici ( −4, 4), říká nám to "podívej, když x se rovná −4, a y se rovná 4, vyhovuje to této rovnici?" A my to můžeme vyzkoušet. Máme −3 a všude, kde vidíme x, každé x, které vidíme, můžeme nahradit číslem −4. Tedy je to −3 krát −4. Minus, minus. A všude, kde je y, každé y, které vidíme, můžeme ho nahradit +4. Nahradíme y číslem +4. −3 krát x minus y, což je 4, se musí rovnat 6. Musí se rovnat 6. Opravdu se to rovná? −3 krát −4 je 12. 12 minus 4, 12 minus 4 se rovná 8, nerovná se to 6. Není to rovnost, nerovná se to 6. Tato možnost není správná. Zkusíme (−3, 3). Můžeme to udělat stejně. Uvidíme, co se stane, když se x bude rovnat −3 a y se bude rovnat 3. Nahradíme proměnné. −3 krát x, teď zkusíme uvažovat, že x je rovno −3. MInus y, minus y. Y je +3. Minus y, napíšu y modrou barvou. MInus y. Teď se to musí rovnat, teď se musí rovnat, stejně jako předtím, číslu 6. −3 krát −3. To je +9. 9 minus 3 je opravdu rovno 6. 9 minus 3 se rovná 6. 9 minus 3 se rovná 6. Rovná se to 6. Tahle možnost je správně. Takže (-3, 3) je uspořádaná dvojice, která je řešením této rovnice.
video