Lineární rovnice o dvou neznámých
Lineární rovnice o dvou neznámých (9/14) · 9:00

Přímka zadaná směrnicí a průsečíkem Přímka může být zadaná různými způsoby. Zde si předvedeme zadání pomocí směrnice a průsečíku s osou. Uvedeme si též takzvaný směrnicový tvar rovnice přímky.

Navazuje na Lineární rovnice II.
video