Lineární rovnice a nerovnice I
Přihlásit se
Lineární rovnice a nerovnice I (16/19) · 9:07

Nerovnice s násobením a dělením Řešení jednoduchých nerovnic násobením a dělením obou obou stran nerovnice a grafické znázornění řešení na číselné ose.

Navazuje na Výrazy s proměnnou.
video