Lineární rovnice a nerovnice I
Přihlásit se
Lineární rovnice a nerovnice I (17/19) · 3:36

Nerovnice - řešení více kroky Podrobně vysvětlený postup řešení nerovnice: 5x + 7 > 3(x + 1), včetně znázornění řešení na číselné ose.

Navazuje na Výrazy s proměnnou.
video