Lineární rovnice a nerovnice I
Přihlásit se
Lineární rovnice a nerovnice I (18/19) · 5:12

Slovní úloha na sčítání v rámci nerovnic Na číselné ose si ukážeme a vysvětlíme výsledek slovní úlohy, kterým bude nerovnice.

Navazuje na Výrazy s proměnnou.
video