Soustavy rovnic II
Soustavy rovnic II (3/12) · 3:26

Počet řešení z grafického vyjádření V grafu chceme najít soustavu dvou rovnic, která bude mít jedno řešení, nebo která nebude mít žádné řešení.

Navazuje na Soustavy rovnic I.
video