Soustavy rovnic II
Soustavy rovnic II (6/12) · 2:38

Zkouška řešení soustavy rovnic Zkusíme zjistit, jestli je dané řešení skutečně řešením naší soustavy rovnic. Jak to uděláme?

Navazuje na Soustavy rovnic I.
video