Úvod do rovnic
Úvod do rovnic (9/9) · 12:39

Lineární rovnice 5 Příklady na procvičení řešení jednoduchých lineárních rovnic (jedna ekvivalentní úprava).

video