Úvod do rovnic
Úvod do rovnic (5/9) · 8:45

Lineární rovnice 1 Názorné řešení dvou lineárních rovnic - obě ekvivalentní úpravy.

video