Úvod do rovnic
Úvod do rovnic (6/9) · 3:12

Lineární rovnice 2 -16 = x/4 + 2  Lineární rovnice řešená oběma ekvivalentními úpravami. Provedení zkoušky.

video