Úvod do rovnic
Úvod do rovnic (3/9) · 3:27

Váhy: Popis vztahu jednoduchou rovnicí Vrátíme se k příkladu váhy. Jak vyřešíme příklad na neznámou hmotnost pomocí jednoduché rovnice?

video