Lineární rovnice I
Lineární rovnice I (2/12) · 8:58

Lineární rovnice 6 Názorné řešení lineární rovnice s neznámou na obou stranách rovnice.

Navazuje na Úvod do rovnic.
video