Lineární rovnice I
Lineární rovnice I (10/12) · 6:10

Lineární rovnice 14 Lineární rovnice s neznámou na obou stranách rovnice. Roznásobení závorek (distributivní zákon). Provedení zkoušky.

Navazuje na Úvod do rovnic.
video