Lineární rovnice I
Lineární rovnice I (1/12) · 2:11

Slovní úloha - řešení rovnicí Slovní úloha na výpočet šířky obdélníkové zahrady ze známého obvodu. Délka je vyjádřená v závislosti na šířce. Ve videu se používá pro obdélník toto značení: obvod P, šířka w.

Navazuje na Úvod do rovnic.
video