Úvod do nerovnic
Úvod do nerovnic (6/9) · 9:07

Nerovnice s násobením a dělením Řešení jednoduchých nerovnic násobením a dělením obou obou stran nerovnice a grafické znázornění řešení na číselné ose.

video