Úvod do nerovnic
Úvod do nerovnic (1/9) · 1:25

Nerovnice na číselné ose Graficky si ukážeme, jak na číselné ose vypadá příklad x < 4.

video