Úvod do nerovnic
Úvod do nerovnic (4/9) · 2:49

Nerovnice - řešení jedním krokem 2 Vyřešíme nerovnici -5c menší nebo rovno 15 a graficky znázorníme řešení.

video