Úvod do nerovnic
Úvod do nerovnic (7/9) · 4:28

Nerovnice - řešení více kroky Podrobně vysvětlený postup řešení nerovnice: 5x + 7 > 3(x + 1), včetně znázornění řešení na číselné ose.

video