Úvod do nerovnic
Úvod do nerovnic (5/9) · 7:10

Nerovnice se sčítáním a odčítáním Řešení jednoduchých nerovnic sčítáním a odčítáním od obou obou stran nerovnice a grafické znázornění řešení na číselné ose.

video